Bestel in 5 stappen uw container

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij stellen het op prijs dat u bij L’Ortye Transport en Milieu een order heeft geplaatst. Om te kunnen voldoen aan de voorschriften op het gebied van milieu en veiligheid, dient u de volgende regels in acht te nemen:


Containers

 1. Het is mogelijk afval te scheiden per container.
  Hieronder treft u beknopt de mogelijkheden aan:

  a. Steenpuin: alleen steenachtige afvalsoorten zoals tegels, stenen, keramische producten. Let op: geen dakgrind, gips en gasbeton.

  b. Grond: wordt door ons ingenomen en verwerkt volgens richtlijn BRL 9335. Middels bestelling op deze website verklaart u dat de in de container geladen grond ontgraven is op het werkadres, vrij is van waarneembare verontreiniging (zoals bv olie, asbest, sintels), slechts in zeer beperkte mate steen -, hout - of groenbijmenging bevat en dat voor zover u bekend de grond niet chemisch is verontreinigd en dat op het werkadres in het verleden geen verontreinigende activiteiten hebben plaatsgevonden (met uitzondering van de achtergrondverontreiniging zoals door uw gemeente in kaart gebracht). Indien op basis van door L’Ortye uitgevoerde controle blijkt dat de aangeboden grond toch verontreinigd is, zal de partij binnen tien dagen na aanzegging door de aanbieder moeten worden verwijderd. Hierna is L’Ortye gerechtigd deze grond op kosten van de aanbieder te (laten) verwijderen.

  c. Groen: snoeihout, bladgroen en maaisel.

  d. Hout: schoon hout. Geen bielsen, zachtboard, gipsplaten en geïmpregneerd hout.

  e. Verzamelafval/bouw- en sloopafval: een combinatie van bovenstaande toegestane afvalsoorten.

  f. Dakafval: alleen voor dakleer (teer of bitumen) vermengd met andere soorten bouw- en sloopafval.

  g. Indien bij a t/m d ook andersoortig afval wordt aangetroffen (zelfs in kleine hoeveelheden) zijn wij genoodzaakt u het tarief voor verzamelafval in rekening te brengen. Dit geldt ook voor afval dat door derden in de container is gedeponeerd!
   
 2. Voor uw gemak plaatsen wij de container zoveel mogelijk op de plaats die u ons aangeeft. Wij sluiten echter iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele schade aan uw eigendom of van derden tengevolge van het plaatsen of opladen van de container. Wij maken u erop attent dat, indien een container wordt geplaatst op een trottoir of openbare (groen)voorziening, vooraf toestemming door de gemeente moet worden gegeven.
   
 3. Wij verzoeken u om de container zodanig te laden, dat onze chauffeur in de gelegenheid is deze af te dekken met een net en zodanig dat geen gevaar ontstaat voor het verkeer tijdens het transport dat wil zeggen:

  a. Niet te hoog stapelen: open containers tot en met 20m³ mogen tot maximaal 50cm boven de rand geladen zijn. Overige containers mogen niet boven de rand geladen zijn.

  b. Geen uitstekende delen.
   
 4. Met betrekking tot de afvalinzameling dient u zich te allen tijde te houden aan de acceptatievoorwaarden van L’Ortye. Het is te allen tijde verboden om gevaarlijk afval (bijvoorbeeld asbest, verfblikken, accu’s, koelkasten en explosieve stoffen) in de container te deponeren. In geval van twijfel of vragen, kunt u zich wenden tot onze afdeling planning.
   
 5. U dient voor zonsondergang de klep/deuren van de container te sluiten in verband met de noodzaak dat de reflectoren voor de overige weggebruikers zichtbaar moeten zijn. U dient ervoor zorg te dragen dat onze auto bij het ophalen van de container recht voor deze container kan parkeren. Wanneer dit niet mogelijk is, zijn wij genoodzaakt € 50 extra ophaalkosten in rekening te brengen.
   
 6. De container kan/mag alleen conform de voorschriften van de wegenverkeerswet 1994 geplaatst worden.

 

Leveranties

 1. Voor uw gemak kiepen/plaatsen wij bulk- en / of bouwmaterialen zoveel mogelijk op de plaats die u ons aangeeft. Wij sluiten echter iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele schade aan uw eigendom of van derden tengevolge van het lossen van de bulk- en / of bouwmaterialen.
   
 2. De kwaliteit van de bulkmateriaal/bouwmaterialen dient voor het lossen gecontroleerd te worden. Door ondertekening van de afleverbon, verklaart de klant akkoord te gaan met de kwaliteit van de geleverde bulk- en / of bouwmaterialen.

Wij danken u voor uw medewerking.

 

 

Betaal eenvoudig en veilig met iDEAL
Losse bouwstoffen
Losse bouwstoffen
0x0x0 (LxBxH)
2,5m³
2,5m³
230x100x110 (LxBxH)
4m³ gesloten
4m³ gesloten
240x110x200 (LxBxH)
6m³
6m³
350x180x120 (LxBxH)
9m³ gesloten
9m³ gesloten
365x180x230 (LxBxH)
10m³ haak
10m³ haak
600x230x75 (LxBxH)
10m³ ketting
10m³ ketting
365x180x160 (LxBxH)